GIẢM NGAY 20% MÃ GIẢM GIÁ AF20 đến hết 20/10/2016 GIẢM ĐẾN 40% XEM NGAY . MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN CHO NHỮNG ĐƠN HÀNG TRÊN 800.000
+/- Facebook Chat

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 567 )M ( 532 )L ( 302 )XL ( 252 )
  Mã : TS003


  225,000
  1 S
  Mã : TS030


  225,000
  3 M
  Mã : TS290


  225,000
  2 L2 XL
  Mã : TSA001


  269,000
  4 S6 M
  Mã : TSA002


  269,000
  10 S9 M2 L3 XL
  Mã : TSA003


  295,000
  7 S9 M4 L4 XL
  Mã : TSA004


  269,000
  7 S3 M
  Mã : TSA006


  269,000
  6 S7 M2 L2 XL
  Mã : TSA007


  285,000
  3 S4 M
  Mã : TSA008


  285,000
  5 M3 L
  Mã : TSA009


  269,000
  9 S5 M4 L3 XL
  Mã : TSA011


  269,000
  3 S
  Mã : TSA012


  285,000
  8 S8 M3 L2 XL
  Mã : TSA013


  269,000
  13 S9 M5 L5 XL
  Mã : TSA014


  285,000
  1 M2 L
  Mã : TSA016


  269,000
  1 S3 M1 L
  Mã : TSA017


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA018


  269,000
  2 L
  Mã : TSA020


  269,000
  2 S1 L
  Mã : TSA022


  269,000
  7 S7 M3 L
  Mã : TSA023


  285,000
  8 S5 M6 L5 XL
  Mã : TSA024


  269,000
  7 S7 M3 L4 XL
  Mã : TSA025


  269,000
  1 S1 L1 XL
  Mã : TSA026


  269,000
  1 M
  Mã : TSA028


  285,000
  12 S12 M5 L5 XL
  Mã : TSA029


  269,000
  Mã : TSA031


  285,000
  6 S2 M2 XL
  Mã : TSA033


  269,000
  3 S3 M3 L4 XL
  Mã : TSA034


  269,000
  7 M3 L
  Mã : TSA038


  269,000
  4 S3 M
  Mã : TSA040


  285,000
  8 S5 M3 L1 XL
  Mã : TSA041


  285,000
  7 S4 L
  Mã : TSA042


  285,000
  5 S4 M3 L2 XL
  Mã : TSA043


  285,000
  8 S8 M4 L4 XL
  Mã : TSA044


  269,000
  5 S3 M3 L2 XL
  Mã : TSA045


  285,000
  5 S4 M3 L2 XL
  Mã : TSA046


  269,000
  10 S8 M3 L3 XL
  Mã : TSA047


  285,000
  8 S8 M4 L3 XL
  Mã : TSA048


  269,000
  2 S
  Mã : TSA049


  269,000
  6 S7 M5 L4 XL
  Mã : TSA050


  269,000
  8 S8 M4 L4 XL
  Mã : TSA051


  269,000
  5 S3 L
  Mã : TSA052


  285,000
  2 S3 M
  Mã : TSA053


  269,000
  7 S7 M2 L2 XL
  Mã : TSA054


  269,000
  3 S2 M2 XL
  Mã : TSA055


  269,000
  7 S7 M3 L
  Mã : TSA056


  269,000
  5 S5 M2 L2 XL
  Mã : TSA058


  269,000
  5 S5 M3 L2 XL
  Mã : TSA059


  269,000
  8 M3 L4 XL
  Mã : TSA060


  269,000
  5 S4 M2 XL
  Mã : TSA062


  269,000
  2 M2 L
  Mã : TSA065


  285,000
  4 S5 M4 L
  Mã : TSA067


  269,000
  8 S3 M2 L2 XL
  Mã : TSA073


  269,000
  5 S3 M1 L
  Mã : TSA074


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA075


  269,000
  8 S7 M4 L3 XL
  Mã : TSA076


  269,000
  3 M
  Mã : TSA077


  269,000
  7 S8 M3 L
  Mã : TSA137


  285,000
  23 S6 M1 L3 XL
  Mã : TSA138


  269,000
  6 S8 M3 L4 XL
  Mã : TSA149


  225,000
  3 S
  Mã : TSA154


  269,000
  4 S3 M3 L2 XL
  Mã : TSA215


  269,000
  1 S1 L
  Mã : TSA271


  269,000
  4 S6 M
  Mã : TSA282


  269,000
  9 S1 M3 XL
  Mã : TSA292


  269,000
  2 S1 M
  Mã : TSA303


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA311


  269,000
  2 S1 L
  Mã : TSA313


  269,000
  7 S3 M1 L7 XL
  Mã : TSA315


  269,000
  2 S
  Mã : TSA316


  269,000
  1 M2 L
  Mã : TSA317


  269,000
  1 S
  Mã : TSA320


  269,000
  3 S2 M5 L
  Mã : TSA322


  269,000
  2 M4 L
  Mã : TSA323


  269,000
  2 M
  Mã : TSA347


  269,000
  1 S
  Mã : TSA348


  269,000
  8 S8 M3 L5 XL
  Mã : TSA349


  269,000
  3 L
  Mã : TSA352


  269,000
  2 S
  Mã : TSA353


  269,000
  3 S4 M1 XL
  Mã : TSA357


  269,000
  3 L9 XL
  Mã : TSA358


  269,000
  1 M3 L
  Mã : TSA359


  269,000
  3 S1 L
  Mã : TSA360


  269,000
  1 S1 L
  Mã : TSA368


  269,000
  5 S7 M3 XL
  Mã : TSA370


  269,000
  6 S2 M2 L
  Mã : TSA374


  269,000
  7 S3 M2 L1 XL
  Mã : TSA376


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA377


  269,000
  6 S5 M5 L4 XL
  Mã : TSA380


  228,000
  2 L
  Mã : TSA382


  269,000
  5 S
  Mã : TSA384


  269,000
  1 S1 M2 L2 XL
  Mã : TSA386


  269,000
  3 M
  Mã : TSA387


  269,000
  4 S
  Mã : TSA389


  269,000
  4 S1 M1 L
  Mã : TSA390


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA391


  269,000
  9 S8 M3 L4 XL
  Mã : TSA392


  269,000
  3 S2 M
  Mã : TSA393


  269,000
  3 S4 L1 XL
  Mã : TSA394


  269,000
  3 S
  Mã : TSA395


  269,000
  2 S
  Mã : TSA396


  285,000
  7 S5 M2 L7 XL
  Mã : TSA398


  269,000
  8 S8 M2 L1 XL
  Mã : TSA403


  269,000
  1 S1 L1 XL
  Mã : TSA406


  269,000
  4 S2 M2 L
  Mã : TSA407


  269,000
  2 L
  Mã : TSA408


  180,000
  130,000
  1 S
  Mã : TSA413


  212,000
  1 L
  Mã : TSA414


  285,000
  1 S4 L2 XL
  Mã : TSA415


  269,000
  5 S1 M2 L
  Mã : TSA416


  269,000
  2 S5 M1 L3 XL
  Mã : TSA418


  269,000
  4 M1 L
  Mã : TSA419


  269,000
  1 L
  Mã : TSA420


  269,000
  3 L
  Mã : TSA422


  269,000
  1 S1 XL
  Mã : TSA424


  269,000
  4 L
  Mã : TSA425


  269,000
  3 L1 XL
  Mã : TSA426


  269,000
  6 M2 XL
  Mã : TSA428


  269,000
  1 M2 L
  Mã : TSA430


  269,000
  2 XL
  Mã : TSA431


  269,000
  3 S3 M4 L1 XL
  Mã : TSA434


  269,000
  1 S2 L
  Mã : TSA435


  212,000
  1 S1 L
  Mã : TSA448


  269,000
  1 M1 L
  Mã : TSA449


  269,000
  2 M2 XL
  Mã : TSA454


  269,000
  1 L
  Mã : TSA455


  269,000
  2 M2 L1 XL
  Mã : TSA456


  269,000
  8 S5 M1 L
  Mã : TSA457


  269,000
  1 S3 M3 L3 XL
  Mã : TSA458


  269,000
  7 S6 M7 L11 XL
  Mã : TSA459


  225,000
  11 S11 M4 L6 XL
  Mã : TSA461


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA462


  269,000
  2 M3 XL
  Mã : TSA463


  295,000
  2 XL
  Mã : TSA464


  269,000
  3 S2 M3 XL
  Mã : TSA465


  269,000
  4 S3 M3 L1 XL
  Mã : TSA466


  269,000
  1 S2 M2 L1 XL
  Mã : TSA467


  269,000
  1 S2 M1 L1 XL
  Mã : TSA472


  212,000
  1 M
  Mã : TSA476


  269,000
  5 S1 L1 XL
  Mã : TSA477


  269,000
  5 S4 M2 L1 XL
  Mã : TSA480


  269,000
  10 S12 M4 L4 XL
  Mã : TSA481


  285,000
  6 S6 M2 L
  Mã : TSA482


  269,000
  8 S4 M2 L2 XL
  Mã : TSA483


  269,000
  6 S4 M1 L3 XL
  Mã : TSA484


  269,000
  6 S1 M
  Mã : TSA489


  212,000
  1 S
  Mã : TSA497


  285,000
  1 S1 M
  Mã : TSAA278


  350,000
  8 M5 L6 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  8 M5 L
  Mã : TSAA280


  350,000
  1 S10 M5 L2 XL
  Mã : TSAA300


  350,000
  7 M1 L
  Mã : TSAA301


  350,000
  10 M5 L6 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  2 S6 M4 L3 XL
  Mã : TSAA438


  285,000
  212,000
  3 M1 L5 XL
  Mã : TSAA439


  269,000
  212,000
  4 S2 M2 L1 XL
  Mã : TSAA440


  269,000
  180,000
  1 S6 M1 L4 XL
  Mã : TSAA441


  269,000
  180,000
  3 S6 M3 XL
  Mã : TSAA442


  269,000
  180,000
  1 S3 M
  Mã : TSAA443


  269,000
  1 S
  Mã : TSAA444


  269,000
  212,000
  1 S5 M5 L5 XL
  Mã : TSAA445


  269,000
  212,000
  5 S2 M
  Mã : TSAA446


  269,000
  250,000
  2 S7 M5 XL
  Mã : TSB004


  239,000
  2 L1 XL
  Mã : TSB008


  239,000
  1 L
  Mã : TSB018


  239,000
  3 L2 XL
  Mã : TSB190


  239,000
  2 S1 M
  Mã : TSB260


  239,000
  1 XL
  Mã : TSB286


  239,000
  2 L
  Mã : TSB340


  269,000
  3 M1 L
  Mã : TSB344


  239,000
  1 XL
  Mã : TSU041


  269,000
  1 L
  Mã : TSU091


  269,000
  1 S1 M1 L
  Mã : TSU092


  269,000
  2 S1 M
  Mã : TSU094


  269,000
  3 S1 L
  Mã : TSU095


  269,000
  3 S4 M
  Mã : TSU096


  269,000
  2 S1 M
  Mã : TSU097


  269,000
  2 S1 M
  Mã : TSU098


  269,000
  2 S1 M1 L
  Mã : TSU100


  269,000
  2 S1 M1 L
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Tên gọi hàng V...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More