SALE KHỦNG GIẢM THUN TỪ 285K CÒN 200K XEM NGAY MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN đối với đơn hàng trên 800.000
+/- Facebook Chat

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 558 )M ( 462 )L ( 130 )XL ( 168 )
  Mã : HL02


  180,000
  1 M1 L2 XL
  Mã : HL07


  180,000
  1 XL
  Mã : HL08


  180,000
  5 L
  Mã : T01


  350,000
  280,000
  1 L
  Mã : T02


  350,000
  280,000
  1 S6 M6 L5 XL
  Mã : T08


  350,000
  280,000
  3 XL
  Mã : T09


  350,000
  280,000
  3 S3 L3 XL
  Mã : T10


  350,000
  9 L
  Mã : TGA01


  180,000
  1 M1 L1 XL
  Mã : TGA02


  180,000
  2 M3 L2 XL
  Mã : TLV04


  180,000
  1 L1 XL
  Mã : TLV05


  180,000
  1 S1 M
  Mã : TLV06


  180,000
  1 XL
  Mã : TLV08


  180,000
  1 M
  Mã : TSA001


  285,000
  200,000
  4 S6 M
  Mã : TSA002


  285,000
  200,000
  4 S3 M
  Mã : TSA003


  295,000
  200,000
  1 XL
  Mã : TSA004


  269,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA005


  285,000
  200,000
  4 S
  Mã : TSA006


  269,000
  200,000
  9 S9 M2 L1 XL
  Mã : TSA007


  285,000
  200,000
  7 S6 M2 L1 XL
  Mã : TSA008


  285,000
  200,000
  2 S1 M1 L1 XL
  Mã : TSA009


  285,000
  200,000
  8 S8 M3 L3 XL
  Mã : TSA010


  285,000
  200,000
  5 S5 M1 L2 XL
  Mã : TSA011


  285,000
  200,000
  6 S4 M
  Mã : TSA012


  285,000
  200,000
  1 M
  Mã : TSA013


  285,000
  200,000
  6 S5 M
  Mã : TSA014


  285,000
  200,000
  8 S
  Mã : TSA015


  285,000
  200,000
  10 S4 M1 XL
  Mã : TSA017


  269,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA018


  285,000
  200,000
  7 S8 M1 L4 XL
  Mã : TSA019


  285,000
  200,000
  3 XL
  Mã : TSA020


  285,000
  200,000
  6 S2 L2 XL
  Mã : TSA021


  285,000
  200,000
  6 S
  Mã : TSA022


  285,000
  200,000
  6 S5 M3 L3 XL
  Mã : TSA023


  285,000
  200,000
  9 S4 M
  Mã : TSA024


  285,000
  200,000
  7 S5 M
  Mã : TSA025


  285,000
  200,000
  9 S3 L2 XL
  Mã : TSA026


  285,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA027


  285,000
  200,000
  8 S3 M
  Mã : TSA029


  285,000
  200,000
  9 S7 M2 L3 XL
  Mã : TSA030


  285,000
  200,000
  4 M
  Mã : TSA031


  285,000
  200,000
  2 S3 M1 XL
  Mã : TSA032


  285,000
  200,000
  6 S4 M4 L2 XL
  Mã : TSA033


  285,000
  200,000
  2 XL
  Mã : TSA034


  285,000
  200,000
  5 S2 M
  Mã : TSA035


  285,000
  200,000
  2 S12 M2 L4 XL
  Mã : TSA036


  285,000
  200,000
  9 S9 M1 XL
  Mã : TSA037


  285,000
  200,000
  3 M3 XL
  Mã : TSA038


  285,000
  200,000
  4 S5 M3 L4 XL
  Mã : TSA039


  285,000
  200,000
  3 S2 M
  Mã : TSA040


  285,000
  200,000
  5 S4 M1 L4 XL
  Mã : TSA041


  285,000
  200,000
  7 S5 M4 L3 XL
  Mã : TSA044


  285,000
  200,000
  1 S4 M
  Mã : TSA045


  285,000
  200,000
  3 M
  Mã : TSA047


  285,000
  200,000
  1 XL
  Mã : TSA048


  285,000
  200,000
  2 S4 M
  Mã : TSA049


  285,000
  200,000
  4 S7 M3 L3 XL
  Mã : TSA050


  285,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA051


  285,000
  200,000
  3 S7 M3 L
  Mã : TSA052


  285,000
  200,000
  6 M
  Mã : TSA053


  285,000
  200,000
  8 S
  Mã : TSA054


  285,000
  200,000
  6 S8 M4 L2 XL
  Mã : TSA055


  285,000
  200,000
  1 S1 XL
  Mã : TSA056


  285,000
  200,000
  8 S5 M1 XL
  Mã : TSA057


  285,000
  200,000
  2 S3 M1 XL
  Mã : TSA058


  285,000
  200,000
  13 S9 M1 L4 XL
  Mã : TSA059


  285,000
  200,000
  1 M
  Mã : TSA060


  269,000
  200,000
  6 M1 L
  Mã : TSA061


  285,000
  200,000
  3 S4 M1 XL
  Mã : TSA062


  269,000
  200,000
  1 L
  Mã : TSA063


  269,000
  200,000
  1 S3 XL
  Mã : TSA064


  285,000
  200,000
  7 S8 M
  Mã : TSA067


  285,000
  200,000
  5 S4 M5 L2 XL
  Mã : TSA068


  285,000
  200,000
  4 S4 M1 XL
  Mã : TSA069


  285,000
  200,000
  6 S2 M1 L
  Mã : TSA070


  285,000
  200,000
  5 M3 XL
  Mã : TSA072


  285,000
  200,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA075


  285,000
  200,000
  5 S3 M
  Mã : TSA076


  269,000
  200,000
  7 S
  Mã : TSA077


  269,000
  200,000
  6 S4 M
  Mã : TSA078


  285,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA079


  285,000
  200,000
  3 S
  Mã : TSA080


  285,000
  200,000
  2 S7 M
  Mã : TSA103


  285,000
  200,000
  1 S5 M
  Mã : TSA105


  269,000
  200,000
  2 XL
  Mã : TSA108


  285,000
  200,000
  3 S2 M
  Mã : TSA110


  285,000
  200,000
  6 S10 M
  Mã : TSA111


  285,000
  200,000
  1 XL
  Mã : TSA112


  285,000
  200,000
  2 XL
  Mã : TSA137


  285,000
  200,000
  4 S4 M
  Mã : TSA151


  285,000
  200,000
  17 S12 M4 L3 XL
  Mã : TSA154


  285,000
  200,000
  6 S
  Mã : TSA157


  285,000
  200,000
  8 S
  Mã : TSA158


  285,000
  200,000
  5 M
  Mã : TSA160


  285,000
  200,000
  2 S2 M
  Mã : TSA161


  285,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA168


  285,000
  200,000
  3 M
  Mã : TSA172


  285,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA178


  285,000
  200,000
  4 S
  Mã : TSA179


  285,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA180


  285,000
  200,000
  6 S2 M
  Mã : TSA182


  285,000
  200,000
  3 S1 L
  Mã : TSA183


  285,000
  200,000
  5 S4 M2 L
  Mã : TSA184


  285,000
  200,000
  1 S1 M
  Mã : TSA185


  285,000
  200,000
  1 S2 M
  Mã : TSA186


  285,000
  200,000
  1 S8 M1 L2 XL
  Mã : TSA187


  285,000
  200,000
  3 S
  Mã : TSA188


  285,000
  200,000
  1 S3 XL
  Mã : TSA189


  285,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA190


  285,000
  200,000
  1 S3 M
  Mã : TSA193


  285,000
  200,000
  6 S
  Mã : TSA195


  285,000
  200,000
  6 S
  Mã : TSA197


  285,000
  200,000
  1 S1 M
  Mã : TSA199


  285,000
  200,000
  5 S4 M
  Mã : TSA200


  285,000
  200,000
  2 S1 XL
  Mã : TSA207


  285,000
  200,000
  1 M
  Mã : TSA208


  285,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA209


  285,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA212


  285,000
  200,000
  8 S5 M2 XL
  Mã : TSA217


  285,000
  200,000
  3 S1 XL
  Mã : TSA218


  285,000
  200,000
  5 S6 M
  Mã : TSA220


  285,000
  200,000
  5 S
  Mã : TSA221


  285,000
  200,000
  3 S
  Mã : TSA222


  285,000
  200,000
  2 S4 M
  Mã : TSA224


  285,000
  200,000
  4 S3 M2 L1 XL
  Mã : TSA225


  285,000
  200,000
  1 S3 M1 XL
  Mã : TSA226


  285,000
  200,000
  5 S3 M3 L2 XL
  Mã : TSA227


  285,000
  200,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA228


  285,000
  200,000
  9 S6 M4 XL
  Mã : TSA230


  269,000
  200,000
  7 S5 M1 L4 XL
  Mã : TSA231


  269,000
  200,000
  7 S7 M4 L2 XL
  Mã : TSA232


  285,000,000
  200,000
  9 S3 M1 L3 XL
  Mã : TSA234


  285,000
  200,000
  5 S5 M4 XL
  Mã : TSA235


  269,000
  200,000
  7 S2 M2 L
  Mã : TSA236


  285,000
  200,000
  2 S6 M1 XL
  Mã : TSA237


  269,000
  200,000
  3 S1 M
  Mã : TSA238


  269,000
  200,000
  9 S9 M5 L1 XL
  Mã : TSA239


  269,000
  200,000
  9 S7 M3 L3 XL
  Mã : TSA240


  285,000
  200,000
  6 S6 M3 L4 XL
  Mã : TSA282


  285,000
  200,000
  1 L
  Mã : TSA368


  269,000
  200,000
  7 S4 M
  Mã : TSA370


  285,000
  200,000
  3 S7 M
  Mã : TSA374


  269,000
  200,000
  2 S
  Mã : TSA377


  269,000
  200,000
  2 S1 M
  Mã : TSA389


  269,000
  200,000
  4 S
  Mã : TSA391


  269,000
  200,000
  2 S3 M1 L1 XL
  Mã : TSA403


  269,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA407


  269,000
  200,000
  2 S3 M
  Mã : TSA454


  269,000
  200,000
  6 S2 M
  Mã : TSA458


  269,000
  200,000
  1 S3 XL
  Mã : TSA459


  269,000
  200,000
  8 S4 M1 XL
  Mã : TSA462


  269,000
  200,000
  2 S2 M2 XL
  Mã : TSA477


  269,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSA482


  269,000
  200,000
  1 M
  Mã : TSA484


  269,000
  200,000
  1 S
  Mã : TSAA278


  350,000
  280,000
  9 M7 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  280,000
  4 S7 M3 XL
  Mã : TSAA280


  350,000
  280,000
  3 S3 M1 L6 XL
  Mã : TSAA281


  350,000
  280,000
  2 M5 L1 XL
  Mã : TSAA301


  350,000
  280,000
  3 S3 M2 L1 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  280,000
  2 S6 M5 L
  Mã : TSB018


  28,500
  250,000
  1 XL
  Mã : X03


  350,000
  280,000
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Tên gọi hàng V...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More