GIẢM NGAY 10% MÃ GIẢM GIÁ AF10 đến hết 20/03/2018 -- GIẢM ĐẾN 40% XEM NGAY MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN đối với đơn hàng trên 800.000
+/- Facebook Chat

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 353 )M ( 362 )L ( 185 )XL ( 243 )
  Mã : TS207


  269,000
  1 M1 L
  Mã : TSA001


  269,000
  2 S
  Mã : TSA002


  285,000
  2 S3 M1 XL
  Mã : TSA003


  295,000
  9 M3 L3 XL
  Mã : TSA004


  269,000
  1 S5 M2 L3 XL
  Mã : TSA005


  285,000
  4 L
  Mã : TSA006


  269,000
  3 XL
  Mã : TSA008


  285,000
  6 S4 M2 L2 XL
  Mã : TSA009


  285,000
  2 S7 M3 L3 XL
  Mã : TSA012


  285,000
  9 S8 M6 L4 XL
  Mã : TSA013


  285,000
  5 M1 L
  Mã : TSA014


  285,000
  1 S1 M2 XL
  Mã : TSA016


  269,000
  6 S4 M2 L2 XL
  Mã : TSA017


  269,000
  6 S3 M3 L2 XL
  Mã : TSA020


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA021


  285,000
  2 S
  Mã : TSA022


  285,000
  1 M1 L3 XL
  Mã : TSA023


  285,000
  11 S10 M4 L4 XL
  Mã : TSA024


  285,000
  5 S8 M2 L
  Mã : TSA025


  269,000
  1 S1 XL
  Mã : TSA028


  285,000
  5 S7 M4 L3 XL
  Mã : TSA031


  285,000
  5 S6 M1 L4 XL
  Mã : TSA033


  285,000
  2 S2 M2 L1 XL
  Mã : TSA035


  285,000
  3 M
  Mã : TSA040


  285,000
  4 S3 L2 XL
  Mã : TSA044


  285,000
  6 S3 M3 L4 XL
  Mã : TSA046


  269,000
  3 S5 XL
  Mã : TSA047


  285,000
  3 S3 M
  Mã : TSA049


  269,000
  2 S1 M
  Mã : TSA050


  269,000
  1 S4 M1 L3 XL
  Mã : TSA053


  285,000
  14 S8 M5 L3 XL
  Mã : TSA056


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA058


  269,000
  1 M
  Mã : TSA059


  285,000
  4 S5 M2 L1 XL
  Mã : TSA062


  269,000
  1 L2 XL
  Mã : TSA065


  285,000
  8 S3 L4 XL
  Mã : TSA067


  285,000
  8 S7 M5 L3 XL
  Mã : TSA074


  285,000
  4 XL
  Mã : TSA075


  285,000
  5 S5 M1 L2 XL
  Mã : TSA078


  285,000
  2 S2 L
  Mã : TSA079


  285,000
  2 S
  Mã : TSA080


  285,000
  2 L
  Mã : TSA082


  285,000
  1 L1 XL
  Mã : TSA104


  285,000
  4 M2 L3 XL
  Mã : TSA105


  269,000
  3 XL
  Mã : TSA106


  285,000
  6 S6 M2 L3 XL
  Mã : TSA138


  285,000
  5 M
  Mã : TSA149


  285,000
  4 M3 L
  Mã : TSA150


  285,000
  5 S6 M2 XL
  Mã : TSA151


  285,000
  9 S11 M2 L6 XL
  Mã : TSA153


  285,000
  1 S3 M
  Mã : TSA154


  285,000
  2 S3 M
  Mã : TSA155


  285,000
  1 S5 M3 XL
  Mã : TSA157


  285,000
  4 S4 M3 L2 XL
  Mã : TSA158


  285,000
  1 L
  Mã : TSA159


  285,000
  7 S8 M5 L5 XL
  Mã : TSA160


  285,000
  9 S5 M2 L2 XL
  Mã : TSA161


  285,000
  4 S5 M1 XL
  Mã : TSA162


  285,000
  3 XL
  Mã : TSA163


  285,000
  1 S1 M1 L
  Mã : TSA164


  285,000
  1 S1 M
  Mã : TSA165


  285,000
  2 S2 M2 L3 XL
  Mã : TSA166


  285,000
  6 S2 M3 L
  Mã : TSA167


  285,000
  6 S5 M3 L2 XL
  Mã : TSA168


  285,000
  7 S5 M3 XL
  Mã : TSA169


  289,000
  3 S1 M1 L2 XL
  Mã : TSA170


  285,000
  1 L2 XL
  Mã : TSA171


  285,000
  5 S4 M3 L2 XL
  Mã : TSA172


  285,000
  6 S6 M3 L2 XL
  Mã : TSA173


  285,000
  5 S4 M1 L2 XL
  Mã : TSA174


  285,000
  6 S5 M1 L3 XL
  Mã : TSA175


  285,000
  5 S1 M3 XL
  Mã : TSA176


  285,000
  3 S3 M2 XL
  Mã : TSA191


  269,000
  7 S4 M2 XL
  Mã : TSA215


  285,000
  4 S4 M
  Mã : TSA241


  285,000
  4 S5 M3 L3 XL
  Mã : TSA271


  269,000
  4 S5 M
  Mã : TSA282


  285,000
  2 XL
  Mã : TSA283


  269,000
  2 S3 M1 XL
  Mã : TSA311


  269,000
  1 S
  Mã : TSA313


  269,000
  4 XL
  Mã : TSA322


  269,000
  1 L
  Mã : TSA323


  269,000
  2 M
  Mã : TSA347


  269,000
  3 M1 L
  Mã : TSA348


  269,000
  5 S2 L3 XL
  Mã : TSA358


  269,000
  1 L1 XL
  Mã : TSA361


  269,000
  1 M
  Mã : TSA368


  269,000
  3 S4 M1 XL
  Mã : TSA370


  269,000
  1 S
  Mã : TSA371


  269,000
  1 L
  Mã : TSA374


  269,000
  5 S
  Mã : TSA377


  269,000
  5 S3 M2 L2 XL
  Mã : TSA388


  269,000
  1 S1 XL
  Mã : TSA389


  269,000
  4 S
  Mã : TSA391


  269,000
  4 S5 M2 L2 XL
  Mã : TSA393


  269,000
  1 S2 L
  Mã : TSA394


  269,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA396


  285,000
  7 XL
  Mã : TSA403


  269,000
  1 S
  Mã : TSA407


  269,000
  5 S4 M4 L2 XL
  Mã : TSA413


  212,000
  1 L
  Mã : TSA414


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA416


  269,000
  1 S2 XL
  Mã : TSA418


  269,000
  2 M
  Mã : TSA425


  269,000
  3 L
  Mã : TSA426


  269,000
  1 M2 XL
  Mã : TSA431


  269,000
  3 L
  Mã : TSA449


  269,000
  2 XL
  Mã : TSA455


  269,000
  2 L
  Mã : TSA458


  269,000
  6 S4 M5 L11 XL
  Mã : TSA459


  269,000
  10 S10 M2 L4 XL
  Mã : TSA462


  269,000
  2 M2 XL
  Mã : TSA463


  295,000
  1 XL
  Mã : TSA465


  180,000
  2 S3 M3 L1 XL
  Mã : TSA466


  269,000
  1 S2 M2 L1 XL
  Mã : TSA467


  269,000
  1 S1 M1 L1 XL
  Mã : TSA476


  269,000
  1 XL
  Mã : TSA477


  269,000
  3 S1 XL
  Mã : TSA478


  285,000
  6 S
  Mã : TSA480


  269,000
  4 S7 M1 L4 XL
  Mã : TSA481


  285,000
  2 M2 XL
  Mã : TSA482


  269,000
  3 S2 M1 XL
  Mã : TSA483


  269,000
  1 M
  Mã : TSA484


  269,000
  3 S1 M
  Mã : TSAA278


  350,000
  3 M4 L5 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  5 S6 M5 L4 XL
  Mã : TSAA280


  350,000
  6 S8 M4 L4 XL
  Mã : TSAA300


  350,000
  3 S1 M3 L4 XL
  Mã : TSAA301


  350,000
  1 S9 M5 L4 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  5 M5 L3 XL
  Mã : TSAA438


  285,000
  2 XL
  Mã : TSAA439


  269,000
  212,000
  1 S3 M1 XL
  Mã : TSAA440


  269,000
  180,000
  3 M1 L3 XL
  Mã : TSAA441


  269,000
  180,000
  2 S
  Mã : TSAA442


  269,000
  180,000
  1 S
  Mã : TSAA443


  269,000
  1 S
  Mã : TSAA444


  269,000
  212,000
  3 M3 L4 XL
  Mã : TSAA445


  269,000
  212,000
  4 S
  Mã : TSAA446


  269,000
  250,000
  6 M1 XL
  Mã : TSB004


  239,000
  2 L
  Mã : TSB018


  239,000
  1 L2 XL
  Mã : TSB047


  239,000
  1 L
  Mã : TSB259


  239,000
  1 XL
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Tên gọi hàng V...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More