Hàng trăm mẫu có sẵn tại XEM NGAY MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN đối với đơn hàng trên 800.000 - HIỆN KHÔNG BÁN OFFLINE DO DỊCH CORONA - CHỈ BÁN ONLINE
+/- Facebook Chat

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 386 )M ( 344 )L ( 108 )XL ( 201 )
  Mã : HL011


  250,000
  2 M1 L1 XL
  Mã : HL012


  250,000
  1 M2 L
  Mã : HL013


  250,000
  1 S2 M3 L1 XL
  Mã : HL014


  250,000
  1 XL
  Mã : HL015


  250,000
  3 S4 M3 L
  Mã : HL016


  250,000
  2 S4 M3 L1 XL
  Mã : HL017


  250,000
  1 M1 L
  Mã : HL018


  250,000
  2 L
  Mã : HL019


  250,000
  2 M1 L1 XL
  Mã : HL02


  250,000
  1 XL
  Mã : HL020


  250,000
  2 L1 XL
  Mã : T02


  350,000
  1 M3 L3 XL
  Mã : T09


  350,000
  2 S1 L2 XL
  Mã : T10


  350,000
  2 L
  Mã : TLC001


  285,000
  1 S4 M4 L1 XL
  Mã : TLC002


  285,000
  2 S2 M
  Mã : TLV08


  180,000
  1 M
  Mã : TSA001


  285,000
  250,000
  3 S6 M
  Mã : TSA002


  285,000
  250,000
  2 S4 M7 L4 XL
  Mã : TSA005


  285,000
  250,000
  4 S
  Mã : TSA006


  269,000
  250,000
  8 S6 M
  Mã : TSA007


  285,000
  250,000
  5 S5 M
  Mã : TSA008


  285,000
  250,000
  1 L
  Mã : TSA009


  285,000
  250,000
  4 S5 M
  Mã : TSA011


  285,000
  250,000
  6 S3 M
  Mã : TSA013


  285,000
  250,000
  5 S1 M
  Mã : TSA014


  285,000
  250,000
  7 S
  Mã : TSA015


  285,000
  250,000
  9 S4 M
  Mã : TSA018


  285,000
  250,000
  7 S8 M3 XL
  Mã : TSA019


  285,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA020


  285,000
  250,000
  4 S1 XL
  Mã : TSA021


  285,000
  250,000
  3 S2 M4 L4 XL
  Mã : TSA022


  285,000
  250,000
  1 S5 M3 XL
  Mã : TSA023


  285,000
  250,000
  9 S2 M
  Mã : TSA024


  285,000
  250,000
  6 S1 M
  Mã : TSA025


  285,000
  250,000
  4 S1 XL
  Mã : TSA026


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA027


  285,000
  250,000
  8 S1 M
  Mã : TSA029


  285,000
  250,000
  9 S5 M2 XL
  Mã : TSA030


  285,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA031


  285,000
  250,000
  2 S3 M
  Mã : TSA032


  285,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA033


  285,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA034


  285,000
  250,000
  3 S4 M4 XL
  Mã : TSA035


  285,000
  250,000
  2 S10 M4 L4 XL
  Mã : TSA036


  285,000
  250,000
  9 S8 M
  Mã : TSA037


  285,000
  250,000
  2 M2 XL
  Mã : TSA038


  285,000
  250,000
  1 S5 M2 L4 XL
  Mã : TSA039


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA040


  285,000
  250,000
  2 M1 XL
  Mã : TSA041


  285,000
  250,000
  4 S4 M4 L3 XL
  Mã : TSA042


  320,000
  1 L4 XL
  Mã : TSA043


  320,000
  3 S3 M1 XL
  Mã : TSA044


  285,000
  250,000
  2 M
  Mã : TSA045


  285,000
  250,000
  2 S3 L
  Mã : TSA046


  285,000
  250,000
  1 M3 XL
  Mã : TSA047


  285,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA048


  285,000
  250,000
  3 M
  Mã : TSA050


  285,000
  250,000
  3 XL
  Mã : TSA051


  285,000
  250,000
  2 S5 M
  Mã : TSA052


  285,000
  250,000
  4 M1 XL
  Mã : TSA053


  285,000
  250,000
  8 S
  Mã : TSA054


  285,000
  250,000
  4 S5 M1 XL
  Mã : TSA056


  285,000
  250,000
  6 S4 M
  Mã : TSA058


  285,000
  250,000
  10 S9 M4 XL
  Mã : TSA059


  285,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA060


  269,000
  250,000
  3 M
  Mã : TSA061


  285,000
  250,000
  2 M1 XL
  Mã : TSA063


  269,000
  250,000
  3 XL
  Mã : TSA064


  285,000
  250,000
  4 S7 M
  Mã : TSA065


  285,000
  250,000
  6 M1 L4 XL
  Mã : TSA066


  285,000
  250,000
  3 S3 M2 L4 XL
  Mã : TSA067


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA068


  285,000
  250,000
  3 S1 M2 L4 XL
  Mã : TSA069


  285,000
  250,000
  6 S2 M4 L3 XL
  Mã : TSA070


  285,000
  250,000
  6 M2 XL
  Mã : TSA071


  285,000
  250,000
  3 S5 M2 L3 XL
  Mã : TSA072


  285,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA073


  285,000
  250,000
  3 M4 XL
  Mã : TSA074


  285,000
  250,000
  4 M3 XL
  Mã : TSA075


  285,000
  250,000
  8 S5 M3 XL
  Mã : TSA076


  269,000
  250,000
  7 S
  Mã : TSA077


  269,000
  250,000
  2 S2 M
  Mã : TSA079


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA080


  285,000
  250,000
  2 M
  Mã : TSA081


  285,000
  250,000
  3 M7 XL
  Mã : TSA082


  320,000
  2 L2 XL
  Mã : TSA083


  285,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA084


  285,000
  250,000
  2 M3 XL
  Mã : TSA085


  285,000
  250,000
  1 S3 M3 L4 XL
  Mã : TSA086


  285,000
  250,000
  1 M2 L2 XL
  Mã : TSA087


  285,000
  250,000
  4 S3 M4 L5 XL
  Mã : TSA088


  285,000
  250,000
  1 S1 XL
  Mã : TSA089


  285,000
  250,000
  1 M1 L
  Mã : TSA090


  285,000
  250,000
  2 S2 M3 L5 XL
  Mã : TSA091


  285,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA092


  285,000
  250,000
  2 M1 L3 XL
  Mã : TSA093


  285,000
  250,000
  2 S3 M4 XL
  Mã : TSA094


  285,000
  250,000
  1 M2 XL
  Mã : TSA103


  285,000
  250,000
  1 S4 M
  Mã : TSA105


  269,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA108


  285,000
  250,000
  4 S1 M
  Mã : TSA110


  285,000
  250,000
  6 M
  Mã : TSA112


  285,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA151


  285,000
  250,000
  17 S11 M2 L2 XL
  Mã : TSA154


  285,000
  250,000
  6 S
  Mã : TSA157


  285,000
  250,000
  8 S
  Mã : TSA158


  285,000
  250,000
  5 M
  Mã : TSA160


  285,000
  250,000
  2 S2 M
  Mã : TSA161


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA168


  285,000
  250,000
  2 M
  Mã : TSA172


  285,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA178


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA180


  285,000
  250,000
  1 S1 M
  Mã : TSA182


  285,000
  250,000
  3 S
  Mã : TSA183


  285,000
  250,000
  4 S4 M2 L
  Mã : TSA184


  285,000
  250,000
  1 S1 M
  Mã : TSA186


  285,000
  250,000
  4 M2 XL
  Mã : TSA188


  285,000
  250,000
  3 XL
  Mã : TSA193


  285,000
  250,000
  3 S
  Mã : TSA194


  285,000
  250,000
  4 XL
  Mã : TSA195


  285,000
  250,000
  5 S5 XL
  Mã : TSA199


  285,000
  250,000
  3 S3 M
  Mã : TSA212


  285,000
  250,000
  8 S5 M2 XL
  Mã : TSA217


  285,000
  250,000
  1 S1 XL
  Mã : TSA218


  285,000
  250,000
  2 S6 M2 L4 XL
  Mã : TSA220


  285,000
  250,000
  3 S
  Mã : TSA221


  285,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA222


  285,000
  250,000
  4 M
  Mã : TSA224


  285,000
  250,000
  4 S3 M
  Mã : TSA225


  285,000
  250,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA226


  285,000
  250,000
  5 S2 M1 L2 XL
  Mã : TSA228


  285,000
  250,000
  8 S6 M
  Mã : TSA230


  269,000
  250,000
  1 S6 M1 L3 XL
  Mã : TSA231


  269,000
  250,000
  4 S2 M2 L1 XL
  Mã : TSA232


  285,000,000
  250,000
  7 S
  Mã : TSA234


  285,000
  250,000
  2 S2 M1 XL
  Mã : TSA235


  269,000
  250,000
  5 S1 L
  Mã : TSA236


  285,000
  250,000
  1 S3 M
  Mã : TSA237


  269,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA238


  269,000
  250,000
  7 S6 M3 L
  Mã : TSA239


  269,000
  250,000
  8 S6 M2 L
  Mã : TSA240


  285,000
  250,000
  6 S2 M2 L2 XL
  Mã : TSA368


  269,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA370


  285,000
  250,000
  2 S3 M
  Mã : TSA377


  269,000
  250,000
  2 S1 M
  Mã : TSA389


  269,000
  250,000
  3 S
  Mã : TSA391


  269,000
  250,000
  2 S1 XL
  Mã : TSA407


  269,000
  250,000
  2 S1 M
  Mã : TSA454


  269,000
  250,000
  5 S2 M
  Mã : TSAA278


  350,000
  4 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  3 L3 XL
  Mã : TSAA280


  350,000
  4 S3 M1 L6 XL
  Mã : TSAA300


  350,000
  1 L
  Mã : TSAA301


  350,000
  2 L4 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  5 M2 L
  Mã : TSB018


  28,500
  250,000
  1 XL
  Mã : X03


  350,000
  280,000
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Tên gọi hàng V...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More