HÀNG XUẤT DƯ LEVIS 2018 đến hết XEM NGAY MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN đối với đơn hàng trên 800.000
+/- Facebook Chat

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 475 )M ( 478 )L ( 236 )XL ( 278 )
  Mã : TSA001


  269,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSA002


  285,000
  250,000
  8 S7 M1 L4 XL
  Mã : TSA003


  295,000
  250,000
  10 M4 L
  Mã : TSA004


  269,000
  250,000
  1 L
  Mã : TSA006


  269,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA008


  285,000
  250,000
  6 S7 M4 L4 XL
  Mã : TSA009


  285,000
  250,000
  4 S8 M5 L5 XL
  Mã : TSA012


  285,000
  250,000
  8 S7 M4 L4 XL
  Mã : TSA013


  285,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA014


  285,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA016


  269,000
  250,000
  3 S1 XL
  Mã : TSA017


  269,000
  250,000
  5 S2 M2 L2 XL
  Mã : TSA022


  285,000
  250,000
  6 S12 M8 L8 XL
  Mã : TSA023


  285,000
  250,000
  10 S9 M3 L2 XL
  Mã : TSA024


  285,000
  250,000
  12 S12 M3 L5 XL
  Mã : TSA025


  269,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA028


  285,000
  250,000
  10 S10 M1 L5 XL
  Mã : TSA031


  285,000
  250,000
  2 S5 M2 XL
  Mã : TSA035


  285,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA040


  285,000
  250,000
  6 S8 M3 L4 XL
  Mã : TSA044


  285,000
  250,000
  2 S1 L
  Mã : TSA046


  269,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA047


  285,000
  250,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA050


  269,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA053


  285,000
  250,000
  13 S5 M
  Mã : TSA056


  269,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA059


  285,000
  250,000
  3 S4 M1 XL
  Mã : TSA062


  269,000
  250,000
  6 S3 L1 XL
  Mã : TSA065


  285,000
  250,000
  1 L1 XL
  Mã : TSA067


  285,000
  250,000
  1 S5 M1 L
  Mã : TSA074


  285,000
  250,000
  7 S5 M2 L
  Mã : TSA075


  285,000
  250,000
  2 M3 L2 XL
  Mã : TSA076


  269,000
  250,000
  5 S6 M3 L3 XL
  Mã : TSA078


  285,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA104


  285,000
  250,000
  3 S3 XL
  Mã : TSA105


  269,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA106


  285,000
  250,000
  2 S4 M3 L6 XL
  Mã : TSA137


  285,000
  250,000
  14 S9 M6 L9 XL
  Mã : TSA138


  285,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA149


  285,000
  250,000
  2 M
  Mã : TSA150


  285,000
  250,000
  7 S9 M6 L4 XL
  Mã : TSA151


  285,000
  250,000
  13 S14 M5 L5 XL
  Mã : TSA153


  285,000
  250,000
  1 S4 M1 XL
  Mã : TSA154


  285,000
  250,000
  2 M
  Mã : TSA157


  285,000
  250,000
  1 S2 L1 XL
  Mã : TSA158


  285,000
  250,000
  6 S6 M6 L4 XL
  Mã : TSA159


  285,000
  250,000
  7 S5 M4 L3 XL
  Mã : TSA160


  285,000
  250,000
  6 S1 M
  Mã : TSA161


  285,000
  250,000
  1 S3 M1 XL
  Mã : TSA162


  285,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA164


  285,000
  250,000
  4 S4 M3 L2 XL
  Mã : TSA165


  285,000
  250,000
  1 S2 L2 XL
  Mã : TSA166


  285,000
  250,000
  5 M5 L5 XL
  Mã : TSA167


  285,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA168


  285,000
  250,000
  5 S10 M4 XL
  Mã : TSA169


  289,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA171


  285,000
  250,000
  2 S2 M1 L2 XL
  Mã : TSA172


  285,000
  250,000
  4 S4 M3 L2 XL
  Mã : TSA175


  285,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA177


  285,000
  250,000
  3 S3 M2 XL
  Mã : TSA178


  285,000
  250,000
  9 S2 M3 L4 XL
  Mã : TSA179


  285,000
  250,000
  7 S8 M3 L2 XL
  Mã : TSA180


  285,000
  250,000
  2 S2 M1 XL
  Mã : TSA182


  285,000
  250,000
  8 S5 M3 L4 XL
  Mã : TSA183


  285,000
  250,000
  9 S7 M8 L
  Mã : TSA184


  285,000
  250,000
  7 S6 M4 L3 XL
  Mã : TSA185


  285,000
  250,000
  5 S8 M1 L3 XL
  Mã : TSA186


  285,000
  250,000
  8 S7 M
  Mã : TSA187


  285,000
  250,000
  6 S2 M2 L
  Mã : TSA188


  285,000
  250,000
  8 S8 M3 L8 XL
  Mã : TSA190


  285,000
  250,000
  6 S7 M2 L
  Mã : TSA191


  285,000
  250,000
  5 S2 M
  Mã : TSA192


  285,000
  250,000
  14 S5 M
  Mã : TSA193


  285,000
  250,000
  8 S6 M1 L4 XL
  Mã : TSA194


  285,000
  250,000
  5 S1 M5 XL
  Mã : TSA195


  285,000
  250,000
  7 S7 M2 L4 XL
  Mã : TSA196


  285,000
  250,000
  2 S4 M1 L6 XL
  Mã : TSA197


  285,000
  250,000
  1 S2 M1 XL
  Mã : TSA198


  285,000
  250,000
  2 S2 M2 L1 XL
  Mã : TSA199


  285,000
  250,000
  6 S5 M2 L3 XL
  Mã : TSA200


  285,000
  250,000
  8 S1 M3 XL
  Mã : TSA207


  285,000
  250,000
  9 S9 M3 L4 XL
  Mã : TSA208


  285,000
  250,000
  8 S5 M4 L4 XL
  Mã : TSA209


  285,000
  250,000
  8 S8 M4 L4 XL
  Mã : TSA210


  285,000
  250,000
  3 S3 M3 XL
  Mã : TSA211


  285,000
  250,000
  8 M4 L4 XL
  Mã : TSA212


  285,000
  250,000
  8 S8 M4 L4 XL
  Mã : TSA213


  285,000
  250,000
  7 S5 M4 L4 XL
  Mã : TSA216


  285,000
  250,000
  8 S6 M7 L
  Mã : TSA241


  285,000
  250,000
  1 L
  Mã : TSA271


  269,000
  250,000
  2 S3 M
  Mã : TSA282


  285,000
  250,000
  4 S6 M6 L4 XL
  Mã : TSA283


  285,000
  250,000
  3 S2 XL
  Mã : TSA313


  269,000
  250,000
  2 XL
  Mã : TSA329


  269,000
  250,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA347


  269,000
  250,000
  1 L
  Mã : TSA348


  269,000
  250,000
  4 S2 L
  Mã : TSA349


  269,000
  250,000
  1 L
  Mã : TSA358


  269,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA368


  269,000
  250,000
  2 S1 M
  Mã : TSA374


  269,000
  250,000
  4 S
  Mã : TSA377


  269,000
  250,000
  5 S1 M3 XL
  Mã : TSA389


  269,000
  250,000
  4 S
  Mã : TSA391


  269,000
  250,000
  3 S5 M2 L2 XL
  Mã : TSA393


  269,000
  250,000
  2 L
  Mã : TSA396


  285,000
  250,000
  7 XL
  Mã : TSA403


  269,000
  250,000
  1 S
  Mã : TSA407


  269,000
  250,000
  5 S3 M3 L2 XL
  Mã : TSA416


  269,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA418


  269,000
  250,000
  1 M
  Mã : TSA425


  269,000
  250,000
  3 L
  Mã : TSA426


  269,000
  250,000
  1 M2 XL
  Mã : TSA431


  269,000
  250,000
  1 L
  Mã : TSA449


  269,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA458


  269,000
  250,000
  6 S3 M5 L9 XL
  Mã : TSA459


  269,000
  250,000
  9 S8 M2 XL
  Mã : TSA462


  269,000
  250,000
  2 S3 M2 XL
  Mã : TSA463


  295,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA465


  180,000
  250,000
  2 S3 M3 L
  Mã : TSA466


  269,000
  250,000
  1 S2 M2 L
  Mã : TSA467


  269,000
  250,000
  1 S1 M1 L
  Mã : TSA477


  269,000
  250,000
  3 S1 L
  Mã : TSA480


  269,000
  250,000
  1 S3 M3 XL
  Mã : TSA481


  285,000
  250,000
  1 XL
  Mã : TSA482


  269,000
  250,000
  2 S1 M1 XL
  Mã : TSA484


  269,000
  250,000
  3 S
  Mã : TSA488


  200,000
  Mã : TSA490


  200,000
  2 S3 M
  Mã : TSA494


  200,000
  1 S1 M
  Mã : TSA500


  200,000
  2 S4 M2 L
  Mã : TSA501


  200,000
  1 S
  Mã : TSA502


  200,000
  2 M
  Mã : TSA503


  200,000
  1 S1 L
  Mã : TSA504


  200,000
  1 S4 M
  Mã : TSA505


  200,000
  2 S3 M3 L
  Mã : TSA506


  200,000
  2 S3 M1 L
  Mã : TSA507


  200,000
  1 L
  Mã : TSA508


  200,000
  3 S5 M3 L
  Mã : TSA509


  200,000
  4 S7 M2 L
  Mã : TSAA278


  350,000
  315,000
  1 M3 L5 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  315,000
  5 M2 L2 XL
  Mã : TSAA280


  350,000
  315,000
  7 M4 L4 XL
  Mã : TSAA300


  350,000
  315,000
  2 XL
  Mã : TSAA301


  350,000
  315,000
  8 M3 L2 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  315,000
  1 M1 XL
  Mã : TSAA439


  269,000
  250,000
  1 S2 M1 XL
  Mã : TSAA440


  269,000
  250,000
  3 M1 L4 XL
  Mã : TSAA441


  269,000
  250,000
  Mã : TSAA444


  269,000
  250,000
  2 M3 L4 XL
  Mã : TSAA444


  269,000
  212,000
  2 M3 L4 XL
  Mã : TSAA445


  269,000
  250,000
  2 S
  Mã : TSAA446


  269,000
  250,000
  3 M
  Mã : TSB004


  239,000
  2 L
  Mã : TSB018


  239,000
  1 L2 XL
  Mã : TSB047


  239,000
  1 L
  Mã : TSB259


  239,000
  1 XL
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Tên gọi hàng V...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More