MẪU MỚI VỪA VỀ THÁNG 5/2019 XEM NGAY MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN đối với đơn hàng trên 800.000
+/- Facebook Chat

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 529 )M ( 473 )L ( 140 )XL ( 185 )
  Mã : HL02


  180,000
  3 M2 L2 XL
  Mã : HL07


  180,000
  2 M1 XL
  Mã : HL08


  180,000
  1 S2 M7 L2 XL
  Mã : HL10


  180,000
  1 L
  Mã : T01


  350,000
  280,000
  1 L
  Mã : T02


  350,000
  280,000
  1 S6 M5 L5 XL
  Mã : T03


  350,000
  280,000
  Mã : T06


  350,000
  280,000
  Mã : T08


  350,000
  280,000
  5 XL
  Mã : T09


  350,000
  280,000
  3 S3 L3 XL
  Mã : T10


  350,000
  10 L
  Mã : TGA01


  180,000
  2 M1 L1 XL
  Mã : TGA02


  180,000
  3 S8 M7 L3 XL
  Mã : TLV02


  180,000
  1 S1 M1 XL
  Mã : TLV03


  180,000
  1 L1 XL
  Mã : TLV04


  180,000
  3 L1 XL
  Mã : TLV05


  180,000
  1 S1 M1 XL
  Mã : TLV06


  180,000
  1 XL
  Mã : TLV08


  180,000
  1 L
  Mã : TSA001


  285,000
  228,000
  4 S6 M
  Mã : TSA002


  285,000
  228,000
  4 S5 M
  Mã : TSA003


  295,000
  228,000
  2 XL
  Mã : TSA004


  269,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA005


  285,000
  228,000
  4 S1 M
  Mã : TSA006


  269,000
  228,000
  9 S9 M2 L1 XL
  Mã : TSA007


  285,000
  228,000
  7 S6 M2 L1 XL
  Mã : TSA011


  285,000
  228,000
  6 S4 M1 L
  Mã : TSA012


  285,000
  228,000
  2 M
  Mã : TSA013


  285,000
  228,000
  6 S5 M
  Mã : TSA014


  285,000
  228,000
  8 S
  Mã : TSA015


  285,000
  228,000
  10 S5 M1 L1 XL
  Mã : TSA016


  269,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA017


  269,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA018


  285,000
  228,000
  7 S8 M1 L4 XL
  Mã : TSA019


  285,000
  228,000
  3 XL
  Mã : TSA020


  285,000
  228,000
  6 S2 L2 XL
  Mã : TSA021


  285,000
  228,000
  6 S
  Mã : TSA023


  285,000
  228,000
  9 S4 M
  Mã : TSA024


  285,000
  228,000
  7 S6 M
  Mã : TSA025


  285,000
  228,000
  10 S3 L2 XL
  Mã : TSA026


  285,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA027


  285,000
  228,000
  8 S3 M
  Mã : TSA028


  285,000
  228,000
  4 S1 XL
  Mã : TSA029


  285,000
  228,000
  10 S8 M2 L3 XL
  Mã : TSA030


  285,000
  228,000
  4 M
  Mã : TSA031


  285,000
  228,000
  2 S4 M1 XL
  Mã : TSA032


  285,000
  228,000
  1 M4 XL
  Mã : TSA033


  285,000
  228,000
  2 XL
  Mã : TSA034


  285,000
  228,000
  5 S3 M
  Mã : TSA035


  285,000
  228,000
  2 S12 M2 L4 XL
  Mã : TSA036


  285,000
  228,000
  10 S9 M1 XL
  Mã : TSA037


  285,000
  228,000
  3 M3 XL
  Mã : TSA038


  285,000
  228,000
  5 S5 M3 L4 XL
  Mã : TSA039


  285,000
  228,000
  5 S2 M
  Mã : TSA040


  285,000
  228,000
  2 M1 XL
  Mã : TSA044


  285,000
  228,000
  1 S4 M2 XL
  Mã : TSA047


  285,000
  228,000
  1 XL
  Mã : TSA048


  285,000
  228,000
  2 S4 M
  Mã : TSA050


  285,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA051


  285,000
  228,000
  4 S7 M3 L
  Mã : TSA052


  285,000
  228,000
  5 M
  Mã : TSA053


  285,000
  228,000
  8 S
  Mã : TSA055


  285,000
  228,000
  1 S1 M2 XL
  Mã : TSA056


  285,000
  228,000
  8 S6 M1 XL
  Mã : TSA057


  285,000
  228,000
  4 S3 M1 L
  Mã : TSA058


  285,000
  228,000
  13 S9 M1 L4 XL
  Mã : TSA059


  285,000
  228,000
  1 M
  Mã : TSA060


  269,000
  228,000
  7 M1 L3 XL
  Mã : TSA061


  285,000
  228,000
  4 S6 M2 XL
  Mã : TSA062


  269,000
  228,000
  1 L
  Mã : TSA063


  269,000
  228,000
  2 S1 M4 XL
  Mã : TSA064


  285,000
  228,000
  8 S8 M
  Mã : TSA067


  285,000
  228,000
  1 XL
  Mã : TSA068


  285,000
  228,000
  3 S4 M1 XL
  Mã : TSA069


  285,000
  228,000
  6 S2 M1 L
  Mã : TSA070


  285,000
  228,000
  5 M3 XL
  Mã : TSA071


  285,000
  228,000
  1 S3 M
  Mã : TSA072


  285,000
  228,000
  1 M3 XL
  Mã : TSA075


  285,000
  228,000
  5 S3 M
  Mã : TSA076


  269,000
  228,000
  7 S
  Mã : TSA077


  269,000
  228,000
  6 S5 M
  Mã : TSA078


  285,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA079


  285,000
  228,000
  3 S1 XL
  Mã : TSA080


  285,000
  228,000
  3 S7 M
  Mã : TSA103


  285,000
  228,000
  2 S5 M
  Mã : TSA105


  269,000
  228,000
  2 XL
  Mã : TSA108


  285,000
  228,000
  4 S4 M
  Mã : TSA110


  285,000
  228,000
  7 S11 M
  Mã : TSA111


  285,000
  228,000
  1 S2 XL
  Mã : TSA151


  285,000
  228,000
  16 S12 M4 L3 XL
  Mã : TSA154


  285,000
  228,000
  6 S
  Mã : TSA157


  285,000
  228,000
  8 S
  Mã : TSA158


  285,000
  228,000
  6 M4 L
  Mã : TSA160


  285,000
  228,000
  2 S3 M1 XL
  Mã : TSA161


  285,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA165


  285,000
  228,000
  1 XL
  Mã : TSA168


  285,000
  228,000
  3 M
  Mã : TSA172


  285,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA178


  285,000
  228,000
  4 S1 XL
  Mã : TSA179


  285,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA182


  285,000
  228,000
  3 S1 L
  Mã : TSA183


  285,000
  228,000
  5 S4 M3 L
  Mã : TSA184


  285,000
  228,000
  1 S1 M
  Mã : TSA185


  285,000
  228,000
  1 S2 M
  Mã : TSA186


  285,000
  228,000
  2 S10 M1 L3 XL
  Mã : TSA187


  285,000
  228,000
  3 S
  Mã : TSA188


  285,000
  228,000
  1 S3 XL
  Mã : TSA189


  285,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA190


  285,000
  228,000
  1 S4 M
  Mã : TSA193


  285,000
  228,000
  6 S
  Mã : TSA195


  285,000
  228,000
  7 S1 M
  Mã : TSA197


  285,000
  228,000
  2 S2 M2 L
  Mã : TSA199


  285,000
  228,000
  5 S4 M
  Mã : TSA200


  285,000
  228,000
  2 S2 XL
  Mã : TSA207


  285,000
  228,000
  2 M
  Mã : TSA208


  285,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA209


  285,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA212


  285,000
  228,000
  8 S6 M2 XL
  Mã : TSA217


  285,000
  228,000
  3 S2 XL
  Mã : TSA218


  285,000
  228,000
  5 S6 M
  Mã : TSA220


  285,000
  228,000
  5 S1 M
  Mã : TSA221


  285,000
  228,000
  3 S
  Mã : TSA222


  285,000
  228,000
  2 S4 M
  Mã : TSA224


  285,000
  228,000
  4 S4 M2 L1 XL
  Mã : TSA225


  285,000
  228,000
  2 S3 M1 XL
  Mã : TSA226


  285,000
  228,000
  5 S3 M3 L2 XL
  Mã : TSA227


  285,000
  228,000
  1 M1 XL
  Mã : TSA228


  285,000
  228,000
  9 S7 M2 L4 XL
  Mã : TSA230


  269,000
  228,000
  7 S6 M3 L4 XL
  Mã : TSA231


  269,000
  228,000
  7 S8 M4 L4 XL
  Mã : TSA232


  285,000,000
  228,000
  9 S4 M1 L3 XL
  Mã : TSA234


  285,000
  228,000
  5 S6 M2 L4 XL
  Mã : TSA235


  269,000
  228,000
  7 S4 M3 L1 XL
  Mã : TSA236


  285,000
  228,000
  2 S6 M1 XL
  Mã : TSA237


  269,000
  228,000
  3 S1 M
  Mã : TSA238


  269,000
  228,000
  9 S10 M5 L2 XL
  Mã : TSA239


  269,000
  228,000
  9 S7 M4 L4 XL
  Mã : TSA240


  285,000
  228,000
  6 S7 M3 L4 XL
  Mã : TSA282


  285,000
  228,000
  1 M1 L
  Mã : TSA368


  269,000
  228,000
  8 S7 M1 L
  Mã : TSA370


  285,000
  228,000
  3 S7 M
  Mã : TSA374


  269,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSA377


  269,000
  228,000
  2 S1 M1 XL
  Mã : TSA389


  269,000
  228,000
  4 S
  Mã : TSA391


  269,000
  228,000
  2 S3 M1 L1 XL
  Mã : TSA403


  269,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA407


  269,000
  228,000
  2 S3 M
  Mã : TSA454


  269,000
  228,000
  6 S3 M
  Mã : TSA458


  269,000
  228,000
  1 S3 XL
  Mã : TSA459


  269,000
  228,000
  8 S4 M1 XL
  Mã : TSA462


  269,000
  228,000
  2 S2 M2 XL
  Mã : TSA477


  269,000
  228,000
  1 S
  Mã : TSA480


  269,000
  228,000
  1 XL
  Mã : TSA482


  269,000
  228,000
  1 M
  Mã : TSA484


  269,000
  228,000
  2 S
  Mã : TSAA278


  350,000
  280,000
  9 M1 L8 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  280,000
  4 S7 M3 XL
  Mã : TSAA280


  350,000
  280,000
  3 S4 M3 L7 XL
  Mã : TSAA281


  350,000
  280,000
  6 M7 L2 XL
  Mã : TSAA300


  350,000
  280,000
  2 M
  Mã : TSAA301


  350,000
  280,000
  4 S5 M2 L2 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  280,000
  3 S6 M7 L
  Mã : TSB004


  239,000
  1 L
  Mã : TSB018


  28,500
  250,000
  1 XL
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Tên gọi hàng V...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More