Hollister chỉ từ 180kXEM NGAY MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN đối với đơn hàng trên 800.000

Đặt hàng qua SMS

[Mã áo 1 - Size] [Mã áo 2 - Size]...Tên , Địa chỉ , Điện thoại" gửi 0981.643.060
Ví dụ :
TSA001S TSB015M Nguyen Van A, Duong X Phuong Y Thành Phố Z , 0909090909 gửi 0981.643.060

Đặt hàng qua hệ thống zizastore.com

 • Click tại đây xem hướng dẫn đặt hàng qua website

 • Miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 800.000
  HìnhS ( 380 )M ( 302 )L ( 124 )XL ( 197 )
  Mã : AD01


  180,000
  1 S2 L1 XL
  Mã : AD02


  180,000
  1 S2 M4 L5 XL
  Mã : AD03


  180,000
  1 S2 M2 L2 XL
  Mã : AD04


  180,000
  2 S2 M2 L4 XL
  Mã : AD05


  180,000
  1 S1 M2 L1 XL
  Mã : AD06


  180,000
  1 S1 M2 L2 XL
  Mã : AD07


  180,000
  1 S2 M2 L2 XL
  Mã : HL01


  180,000
  2 S2 M3 L2 XL
  Mã : HL011


  250,000
  2 M1 XL
  Mã : HL012


  250,000
  1 M2 L
  Mã : HL013


  250,000
  1 S1 M3 L
  Mã : HL014


  250,000
  1 XL
  Mã : HL015


  250,000
  1 S3 M1 L
  Mã : HL016


  250,000
  1 S4 M2 L
  Mã : HL017


  250,000
  1 M1 L
  Mã : HL018


  250,000
  1 L
  Mã : HL020


  250,000
  1 XL
  Mã : HL03


  180,000
  4 S3 M5 L3 XL
  Mã : HL04


  180,000
  2 S2 L2 XL
  Mã : HL05


  180,000
  3 S1 L
  Mã : HL07


  180,000
  1 XL
  Mã : HL08


  250,000
  2 S1 M
  Mã : T02


  350,000
  3 L3 XL
  Mã : T09


  350,000
  2 S2 XL
  Mã : T10


  350,000
  2 L
  Mã : TLC001


  285,000
  1 S4 M4 L
  Mã : TLC002


  285,000
  2 S2 M
  Mã : TLV08


  180,000
  1 M
  Mã : TSA001


  285,000
  3 S6 M
  Mã : TSA002


  285,000
  2 S3 M6 L3 XL
  Mã : TSA003


  285,000
  3 S1 M3 L3 XL
  Mã : TSA004


  350,000
  1 S3 L2 XL
  Mã : TSA005


  285,000
  4 S
  Mã : TSA006


  285,000
  8 S6 M
  Mã : TSA007


  285,000
  5 S5 M
  Mã : TSA009


  285,000
  2 S3 M3 L1 XL
  Mã : TSA010


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA011


  285,000
  5 S4 M
  Mã : TSA012


  350,000
  2 S1 M2 L3 XL
  Mã : TSA013


  285,000
  5 S1 M
  Mã : TSA014


  285,000
  7 S
  Mã : TSA015


  285,000
  9 S4 M
  Mã : TSA016


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA017


  285,000
  3 S3 M3 L3 XL
  Mã : TSA018


  285,000
  7 S8 M3 XL
  Mã : TSA020


  285,000
  3 S1 XL
  Mã : TSA021


  285,000
  2 S2 L
  Mã : TSA022


  285,000
  1 S4 M1 L3 XL
  Mã : TSA023


  285,000
  7 S2 M
  Mã : TSA024


  285,000
  5 S
  Mã : TSA025


  285,000
  4 S
  Mã : TSA026


  285,000
  2 S
  Mã : TSA027


  285,000
  8 S
  Mã : TSA028


  285,000
  2 S3 M3 XL
  Mã : TSA029


  285,000
  8 S5 M2 XL
  Mã : TSA030


  285,000
  1 M
  Mã : TSA031


  285,000
  2 S3 M
  Mã : TSA033


  285,000
  2 XL
  Mã : TSA034


  285,000
  3 S3 M4 XL
  Mã : TSA035


  285,000
  10 M3 L4 XL
  Mã : TSA036


  285,000
  9 S8 M
  Mã : TSA037


  285,000
  1 M2 XL
  Mã : TSA038


  285,000
  1 S4 M1 L4 XL
  Mã : TSA039


  285,000
  2 S
  Mã : TSA041


  285,000
  4 S2 M4 L1 XL
  Mã : TSA042


  350,000
  1 L3 XL
  Mã : TSA043


  285,000
  2 M3 L
  Mã : TSA044


  285,000
  1 M
  Mã : TSA045


  285,000
  3 S2 M3 L3 XL
  Mã : TSA045


  285,000
  2 S2 L
  Mã : TSA046


  285,000
  1 M2 XL
  Mã : TSA047


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA048


  285,000
  1 M
  Mã : TSA050


  285,000
  3 S3 XL
  Mã : TSA051


  285,000
  2 S4 M
  Mã : TSA052


  285,000
  4 M
  Mã : TSA053


  285,000
  7 S
  Mã : TSA054


  285,000
  2 S5 M
  Mã : TSA056


  285,000
  6 S3 M
  Mã : TSA058


  285,000
  10 S9 M4 XL
  Mã : TSA060


  285,000
  1 M
  Mã : TSA061


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA063


  285,000
  3 XL
  Mã : TSA064


  285,000
  4 S7 M
  Mã : TSA065


  285,000
  1 M4 XL
  Mã : TSA066


  285,000
  2 S2 M2 L4 XL
  Mã : TSA067


  285,000
  3 S1 M1 L1 XL
  Mã : TSA068


  285,000
  2 S4 XL
  Mã : TSA069


  285,000
  4 S2 M4 L3 XL
  Mã : TSA070


  285,000
  6 M2 XL
  Mã : TSA071


  285,000
  2 S4 M1 L3 XL
  Mã : TSA073


  285,000
  2 M4 XL
  Mã : TSA074


  285,000
  3 M3 XL
  Mã : TSA075


  285,000
  8 S4 M2 XL
  Mã : TSA076


  285,000
  6 S
  Mã : TSA077


  285,000
  1 S2 M
  Mã : TSA079


  285,000
  2 S
  Mã : TSA080


  285,000
  2 M
  Mã : TSA081


  285,000
  1 M6 XL
  Mã : TSA082


  350,000
  1 XL
  Mã : TSA083


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA084


  285,000
  2 XL
  Mã : TSA085


  285,000
  1 S1 M3 L3 XL
  Mã : TSA086


  285,000
  1 M1 L1 XL
  Mã : TSA087


  285,000
  3 S3 M4 L4 XL
  Mã : TSA088


  285,000
  1 S
  Mã : TSA090


  285,000
  2 S2 M3 L5 XL
  Mã : TSA092


  285,000
  1 M3 XL
  Mã : TSA093


  285,000
  2 S2 M4 XL
  Mã : TSA103


  285,000
  1 S4 M
  Mã : TSA108


  285,000
  3 S1 M
  Mã : TSA110


  285,000
  5 M
  Mã : TSA112


  285,000
  2 XL
  Mã : TSA151


  285,000
  17 S11 M2 L1 XL
  Mã : TSA154


  285,000
  5 S
  Mã : TSA157


  285,000
  8 S
  Mã : TSA158


  285,000
  5 M
  Mã : TSA160


  285,000
  2 S2 M
  Mã : TSA161


  285,000
  2 S
  Mã : TSA168


  285,000
  2 M
  Mã : TSA172


  285,000
  1 S
  Mã : TSA178


  285,000
  2 S
  Mã : TSA180


  285,000
  1 S
  Mã : TSA182


  285,000
  3 S
  Mã : TSA183


  285,000
  4 S3 M2 L
  Mã : TSA184


  285,000
  1 S1 M
  Mã : TSA186


  285,000
  3 M1 XL
  Mã : TSA188


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA193


  285,000
  3 S
  Mã : TSA195


  285,000
  5 S5 XL
  Mã : TSA199


  285,000
  3 S3 M
  Mã : TSA212


  285,000
  7 S5 M2 XL
  Mã : TSA217


  285,000
  1 XL
  Mã : TSA218


  285,000
  2 S5 M1 L3 XL
  Mã : TSA220


  285,000
  1 S
  Mã : TSA221


  285,000
  2 S
  Mã : TSA222


  285,000
  4 M
  Mã : TSA224


  285,000
  4 S3 M
  Mã : TSA226


  285,000
  4 S1 XL
  Mã : TSA228


  285,000
  6 S5 M
  Mã : TSA230


  285,000
  5 M1 L2 XL
  Mã : TSA231


  285,000
  4 S1 L
  Mã : TSA232


  285,000,000
  6 S
  Mã : TSA234


  285,000
  1 S1 M1 XL
  Mã : TSA235


  285,000
  5 S1 L
  Mã : TSA236


  285,000
  1 S3 M
  Mã : TSA237


  285,000
  1 S
  Mã : TSA238


  285,000
  7 S6 M3 L
  Mã : TSA239


  285,000
  8 S5 M1 L
  Mã : TSA240


  285,000
  4 S2 L2 XL
  Mã : TSA370


  285,000
  2 S3 M
  Mã : TSA377


  285,000
  2 S
  Mã : TSA389


  285,000
  3 S
  Mã : TSA391


  285,000
  2 S1 XL
  Mã : TSA407


  285,000
  2 S1 M
  Mã : TSA454


  285,000
  5 S2 M
  Mã : TSAA278


  350,000
  2 XL
  Mã : TSAA279


  350,000
  1 L2 XL
  Mã : TSAA280


  350,000
  4 S3 M6 XL
  Mã : TSAA300


  350,000
  1 L
  Mã : TSAA301


  350,000
  1 L4 XL
  Mã : TSAA312


  350,000
  5 M2 L
  Mã : TSB018


  28,500
  250,000
  1 XL
  Test
  Xu hướng thời trang
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịn

  Le 17/09/2017 0
  Làm thế nào để tìm được nguồn hàng quần áo vnxk xịnTrong những bài viết trước, chúng tôi đã giúp cho những bạn có mong muốn nhập hàng Việt Nam xuất...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy

  Le 15/07/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xuất xịn từ nhà máy ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Những năm gần đây,...
  Read More
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn tphcm

  Le 13/05/2017 0
  Nguồn hàng vnxk xịn tại sài gòn - TPHCM ( Anh chị muốn lấy hàng buôn/sỉ vui lòng add Zalo : 0981.643.060 để cập nhật mẫu mới nhất )Chúng tôi tuyể...
  Read More
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017

  Le 30/04/2017 0
  Áo thun nam hollister , Áo phông nam hollister , Áo hollister hè 2017Áo thun nam , Áo phông nam mẫu mới mùa hè năm 2017 với chất lượng thun 100% cot...
  Read More
  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Hướng dẫn cách chọn quần jeans phù hợp vóc dáng

  Le 08/03/2017 0
  Mua quần jeans ở đâu, mua như thế nào, giá bao nhiêu là những điều rất bâng khuâng của khách hàng. Vật liệu làm quần Jeans là vải bông dày được gia c...
  Read More